Wettelijk vermeldingen

De website JJA Créateur de Tendances wordt verspreid door het bedrijf JJA

SAS met raad van bestuur, met een maatschappelijk kapitaal van € 4.489.000
Ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder het nummer 308 973 181
Met maatschappelijke zetel in Avenue Charles de Gaulle 176 te
92522 Neuilly sur Seine Cedex
Intracommunautair btw-nummer: FR75308972181
Tél : +33 1 48 65 85 00

Directeur van de publicatie: M. Jacques-Olivier Abiteboul

De website www.jja-sa.fr/fl wordt gehost door Webpopulation,
gevestigd te 11bis-13 rue du Colisée - 75008 Parijs
en telefoonnummer: +33 1 42 46 02 28